Kategoria: Porady

Historia fotografii

Przyjmuje się, że Historia fotografii zaczęła się od badań egipskiego uczonego, który żył na przełomie …