Przyjmuje się, że Historia fotografii zaczęła się od badań egipskiego uczonego, który żył na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia naszej ery. Był to matematyk Alhazen Ibn al-Hajsam, który naukowo po raz pierwszy opisał zjawisko ciemni optycznej, zwanej camera obscura. Było to swego rodzaju pudełko z małą dziurką z przodu. Światło przez nią wpadające dawało odwrócony obraz na przeciwległej ścianie. Nie był to oczywiście pierwszy aparat fotograficzny ale zjawisko to stało się podwaliną całej współczesnej techniki robienia zdjęć.

Widok z okna – pierwsza fotografia pioniera.

W roku 1826 powstał pierwszy obraz wykonany przez odkrywcę Josepha-Nicéphore’a Niépce’a. Zrobił go za pomocą płytki pokrytej asfaltem syryjskim – czyli substancją opartą na węglowodorach i związkach organicznych. Substancja ta robiła się twarda od padającego na nią światła. Wystarczyło  zmyć delikatnym olejkiem miejsca nieutwardzone i powstawał negatyw. Na taki efekt nałożył specjalną farbę i odbił obraz na innej powierzchni w celu uzyskania właściwego obrazu. Jakość odbitki nie była idealna ja na nasze czasy, jednak tym momentem datuje się powstanie fotografii. Niépce nadal eksperymentował, interesując się podobnymi pracami współczesnych mu odkrywców i rozpoczął współpracę z Louisem Daguerre, który po jego śmierci wynalazł nową technikę.

Powstanie dagerotypu.

Technika Louisa Daguerre polegała pokryciu płytki srebrem i wystawieniu jej na działanie oparów jodu a po naświetleniu powtórnie na działanie oparów rtęci. Obraz niewidoczny dla oka utrwalało się w roztworze soli. Owa technika doskonaliła się i przez długi czas stosowana była do robienia portretów. Wtedy powstało już więcej tego typu prekursorskich obrazów rzeczywistości.

Inne, niezależne odkrycia.

W tym samym czasie w Anglii, nad utrwalaniem obrazów uzyskanych w camera obscura, pracował William Fox Talbot. Opracował on metodę zwaną kalotypią. Równocześnie we Francji pracował Hippolyte Bayard. Opracował on sposób na otrzymywanie od razu pozytywu. Kalotypia była tym korzystniejsza od dagerotypu, ze powstały negatyw można było użyć wielokrotnie. Natomiast dagerotyp był unikalny, jednak znaleziono na to sposób, wykonując litografie na podstawie istniejącego już zdjęcia. Tym sposobem fotografia znalazła się w prasie.

Prace firmy Kodak.

W każdym razie to prace Talbota dały podwalinę pod dalszy rozwój fotografii a pracami nad jej udoskonaleniem prowadziła znana wszystkim forma Kodak. Na początku robienie zdjęć było domeną specjalistów, jednak potem to się zmieniło. Na początku firma wypożyczała aparat wraz z filmem, który w całości trzeba było zwrócić. Firma robiła odbitki. Od tego momentu prace postępowały szybko, ponieważ bankierzy chętnie pożyczali pieniądze ne ten cel, słusznie przewidując ogromne zyski.

Give a Comment